Viktigt med administrativt stöd till små bolag

Det skedde en brytpunkt i svensk ekonomi och näringsliv när hela blockpolitiken föll samman i och med Sovjetunionens fall och den samhällsekonomi som Väst hade byggt upp sedan Kalla krigets tid. På några månader föll Väst ekonomi ihop. De livslånga anställningarna var förbi. Västs ekonomi krävde helt andra typer av anställningar och en mer rörlig arbetsmarknad.

Arbetsgivare vill inte anställa personal för livstid

Arbetsgivarna har varken råd med – eller viljan – att anställa personal på samma sätt som förut. I stället har de behov av att både kunna avskeda folk och nyanställa personal under mer lösa former än förut. I stället för livslånga anställningar vill man numera anlita människor som är egna företagare och som tar eget ekonomiskt ansvar för sitt arbete. Om det är bättre, eller sämre nu, jämfört med förut, får vara osagt. Så ser det ut i alla fall. Därför behövs det fler egna företagare nu än någonsin.

Finns administrativt stöd till egna företagare

Med tanke på den situation som det ser ut nu, behöver dessa människor, som kanske egentligen bara är bra på det de egentligen gör; hovslagare, veterinärer, geologer, ekonomikonsulter eller hantverkare, eller vilket yrke man nu har, ett ekonomiskt stöd för den administration som krävs för det egna företaget. Här finns det ett företag som har små företagare för ögonen och som vet vilket slags administrativt stöd som de flesta egen företagare behöver. Företaget heter WREBIT och hittas på wrebit.se. Deras affärsidé är att underlätta för alla egna företagare att kunna bokföra själva, utan att behöva gå en kurs i bokföring, anställa en ekonom för bokföringen eller anlita ett dyrt bokföringsföretag som tar mycket betalt för sina tjänster.

adminstrativa uppgifter

Så fungerar Wrebits tjänster

Istället för att hantera ett komplicerat program i datorn som tar flera timmar i anspråk (som hellre kan läggas på den egna kärnverksamheten) kan man som egen företagare göra sin egen bokföring i sin mobil. Man laddar ner en app i mobilen. Sedan registrerar man sig i företaget Wrebit. När man väl har skapat sig ett konto hos Wrebit, skannar man sedan in kvitton, som automatiskt lägger in dem i bokföringen. Där kan man även skapa fakturor som man kan sända via e-post, eller skriva ut. Man kan även skapa rapporter som sänds till Skatteverket, betala in moms eller skatter, skriva in intäkter i bokföringen och allt det där som man kan behöva som egen företagare. Du har alltid med dig bokföringen och kan skriva in allt precis när som helst.

31 May 2019

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.