Vilken färg är du?

Boken Omgiven av Idioter är ständigt i ropet. Författaren till detta alster - Thomas Erikson - tog en gammal tes, uppdaterade denna och blev på köpet både rik och en flitigt anlitad föreläsare. På det stora hela så skrevs boken med ett syfte: att förstå hur olika personligheter fungerar och genom denna förståelse också kunna skapa vägar till bättre, rakare kommunikation mellan de olika personligheterna.

Ett bra sätt för exempelvis en chef att förstå hur man ska bemöta sina anställda och där man kan inse att alla inte går att tala till på samma sätt, att vissa kräver ett annat upplägg samt att en del är bättre - eller sämre - lämpade för olika typer av situationer. Varje individ är unik och inser man detta så kan man - olikheterna till trots - skapa en grupp som kan fungera tillsammans och nå högre höjder genom att varje kompetens och styrka utnyttjas maximalt.

Det är ingen slump att många rekryteringsföretag använder sig av mallen i boken då de söker nya rekryter till företag. En mall som består av olika färger. En röd person, en blå sådan, en grön och en gul.

Dechiffrerar man dessa färger så kommer bilden av olika personligheter fram: en röd person är exempelvis en bättre ledare, en blå person är mer faktabaserad och rationell, den gula personen i sin tur är kreativ och spontan medan den gröna är mer eftertänksam och snäll. En ganska snäv kategorisering som också blivit väldigt kritiserad då psykologer hävdar att författarens uppdelning saknar vetenskaplig grund samt att det finns stora faror med att dela in människor enligt liknande mallar.

Kritiken till trots: det handlar om ett ganska roligt sätt att kategorisera. Just färger är ett nytt grepp som gör det hela enklare. Det är dessutom vida känt att just rött och den specifika färgen har en dominerande effekt. Ett par röda byxor signalerar mer än att bäraren till dessa - eventuellt - seglat runt jorden: de signalerar även, indirekt, att personen är en ledare som är van att fatta tuffa, självständiga beslut.

Är du chef - nyttja färgskalan till din fördel

Låt oss säga att du är chef på ett företag i Stockholm och vill skaffa dig lite extra pondus. Här skulle du inte behöva höja rösten eller sätta dig i respekt på något annat, mer otrevligt, sätt. På det stora hela så skulle en målare kunna hjälpa dig genom att måla om ditt kontor i olika nyanser av rött. En målare skulle kunna måla en röd bas på din vägg, en lite ljusare rödfärg på golvet och därefter så skulle en inredare kunna hjälpa dig att hitta rätt möbler att inreda mot detta.

En målare är alltså allt som behövs för att du ska kunna ta på dig ledartröjan? Nej, naturligtvis inte. Det en målare gör är att måla rött på ditt kontor; något som kan ge dig ett snabbare övertag och leda eventuella diskussioner dit du vill - tack vare pondusen som färgen alltså ger. Men, på det stora hela så är det ändå din personlighet och din kompetens som kommer att fälla avgörande i hur du uppfattas och hur ditt ledarskap blir mottaget. En färg kan skapa spänning och ge ett visst övertag, men det är ändå du och din egen personlighet som måste slutföra jobbet. Här kan du hitta mer inspiration.

Visst är det spännande att läsa en bok som Omgiven Av Idioter; men man måste också sansa sig lite och ta del av kritiken som boken i fråga fått. Det går inte att dela in oss alla enligt en färgskala. Människan är med komplex än så. Världen vore bra mycket tråkigare om alla hade - och höll sig till - en given färg enligt författarens mall.

färgskala

13 Aug 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.