Vilket land passar bäst att starta bolag i?

Många svenska bolag ser som omkring i världen för att hitta ett land dit man kan förlägga sin verksamhet. Anledningarna till detta varierar, men primärt så handlar det uteslutande om att man tycker att de svenska skatterna är för höga och att man av den anledningen tycker att vinsten äts upp och att mödan av arbetet således inte ger någon avkastning.

Till viss del har man här också en poäng; skatterna i Sverige är höga och ligger på en nivå som skiljer sig markant från många andra europeiska länder och speciellt för företagare och bolag kan detta kännas väldigt oförmånligt och orättvist. Det vill säga; man sliter hårt för den idé man har, jobbar för att bygga upp en lönsam verksamhet och sedan slutar det med att staten tar en stor del av kakan.

Man kan dock även se det från det andra hållet och tänka på vart Sverige hade befunnit sig utan vår höga skatt – hade vi då räknats som ett föregångsland gällande skola, sjukvård, äldrevård och allt annat som ombesörjs och betalas av alla invånare? Det handlar alltså kortfattat om vilken sorts politisk inriktning man har och om man röstar rött eller blått.

Med detta sagt så kan man säga att väldigt många bolag söker sig utomlands och många personer i Sverige väljer att starta sina bolag i ett annat land. Vi tänkte av den anledningen titta lite extra på ett land som visat sig vara extra populärt att starta bolag i – både för svenskar och för andra europeér – och detta i form av Cypern.

Att starta bolag i Cypern har nämligen några klara fördelar som visat sig vara väldigt tilltalande. Både ekonomiska sådana och rent sociala. Om vi nedan radar upp några av dessa fördelar så kanske vi kan skapa en bättre bild av varför just Cypern visat sig vara det land där alltfler väljer att starta- eller förlägga sina bolag i och till.

Fördelar med att starta bolag i Cypern

Vi tar de utlovade punkterna här:

  • Klimatet. Cypern har ett väldigt skonsamt klimat där vintern påminner om en svensk sommar och detta är naturligtvis – sett ur ett levnadsperspektiv – något som fäller avgörande för många.
  • Skatter och affärsklimat i stort: Här har vi den största anledningen till att många väljer att starta bolag i Cypern. Man kan helt enkelt inte bortse från dessa fördelar. 10% bolagsskatt. Möjlighet att köpa svenska aktiebolag utan kapitalvinst. Utdelning från bolag i Cypern till aktieägare boende i andra länder - skattefritt. Utdelning till annat bolag i Cypern – skattefritt. Inget låneförbud för aktieägare i ett Cypriotisk bolag. Där har vi bara några punkter som talar till fördel för just Cypern i jämförelse med andra länder i Europa.
  • Läge. Cypern ligger mellan tre stycken kontinenter och detta underlättar väldigt mycket om man ser till förutsättningarna till att knyta spännande affärskontakter. Dessutom så finns det – som sagt – även många utländska bolag som valt att starta sina bolag på Cypern.
  • Duktiga arbetare. Cyprioter är erkänt skickliga och flitiga, talar god engelska och detta oavsett vilket område man behöver hjälp inom.
14 Feb 2023

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.