Blogg

Sida 3

Har alla sin egen agenda?

21 mar 2020

Hur får man medarbetare med sig på företagets målsättningar, och hur får man ledningsgruppen att enas och dra åt samma håll, så att företaget går framåt?

Företagets bästa kan mycket väl vara ägarens bästa. Kanske är medarbetarna rädda att säga sin mening öppet, och kanske råder en tystnadskultur. Då kan det vara svårt att locka ur folk vad de egentligen tycker eller att få dem att påtala brister. Ska man nå gemensamma mål, gäller det att vara tydlig och definiera dem och se till att alla vet vad man ska sträva efter. Sedan mäter man upp resultaten, ser hur väl man har lyckats nå sina mål, och följer upp vad som mer behöver göras. Om alla i ledningsgruppen deltar i detta arbete, samordnar man sina krafter och får en synergieffekt. Ett plus ett blir tre, som man brukar säga. Tillsammans är man starka.

Samsyn via elektronik

Genom att koppla upp sig till en särskild molntjänst för företagsledning, tar alla del av samma information, och företagets effektiv ledningsgrupp har lättare att skapa en gemensam samsyn. Målstyrningen blir bättre, strategi och planering blir tydligare, och det blir lättare att delegera arbetsuppgifter. Det underlättar för alla så att det blir möjligt att ha full koll, och man får företaget att blomstra genom att alla åtgärder är samordnade. Man ser vem som har gjort sina arbetsuppgifter, och det blir också tydligt vem det är som inte är klar med sina. För att få alla övriga medarbetare att göra sitt bästa, är det förstås viktigt att ledningsgruppen är överens inbördes, först och främst.

Traditionella möten inte alltid optimalt

Det är givetvis bra att träffas och diskutera olika frågor i ett ledningsgruppsmöte, men ibland kan det vara svårt att få alla att träffas samtidigt. Någon får förhinder, och då missar den personen vad som sägs. Kanske blir det korridorsnack, eller informella snack i bastun, och någon kan känna sig förbigången när det gäller informationen. Man får först efter en tid ta del av protokoll från mötet. Genom att istället få information elektroniskt, kan alla ta del av allting samtidigt, och det uppstår inga oklarheter eller tveksamheter om vad som diskuterats och hur man ska gå tillväga i olika frågor. Det är också lätt att göra kontroller, på hur väl målen är uppnådda. Personliga möten är bra, men det kan vara smart att utnyttja fördelarna med elektronisk information. Exempelvis konferenser online sparar också mycket tid och resekostnader.

Förändras med en värld i förändring

19 mar 2020

En organisation är aldrig starkare än sin svagaste länk. Förändringar och påfrestningar kan komma hastigt. Då gäller det att snabbt se till att alla länkar håller för belastningen.

Vår vardag känns ibland som samma sak om och om igen. Tiden verkar gå lika långsamt som förändringarna. Men vi lever mitt i en värld av ständig och snabb förändring. Man måste vara lika snabb och skarp som sin omvärld. Gärna snabbare och skarpare än alla andra. Det är inte så lätt om man befinner sig i en stor organisation. Beslut fattas i flera led. Rekryteringar går sällan så snabbt som man önskar. Ibland finns inte den nya medarbetaren på plats i tid. Ögonblicket är förlorat och man snubblar, förlorar försprånget och hamnar efter.

Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid

Men det finns möjligheter att motverka långsamheten i stora organisationer. Interim management, ett tillfälligt ledarskap, är ett sätt att lösa kriser och snabba förändringar tillfälligt och på längre sikt. Detta sätt att snabbt handskas med problem har sitt ursprung så långt tillbaka som till romarriket, då man snabbt behövde kompetens på plats för att föra befäl eller se till att projekt kom igång. Den moderna varianten av interim management är av naturliga skäl något yngre. Det var på 70-talet praktiken med den här typen av tillfälligt ledarskap började spridas över världen. För organisationer av olika slag börjar det här idag bli ett enkelt sätt att skaffa sig den kompetens man behöver precis när man behöver det.

En ny typ av arbetsmarknad

Interim management har också öppnat upp en hel typ av arbetsmarknad. Borta är den livslånga lojaliteten mot ett enda företag som fanns förr i världen. En föränderlig värld kräver föränderliga människor. Idag är det inte helt ovanligt att man jobbar på konsultbasis. Att man rör sig mellan de företag och organisationer som just för tillfället har behov av ens kompetens. Man befinner sig alltid där man är uppskattad, kan man nästan säga. Det här sättet att se på anställning och rekrytering är på det sättet inte bara till fördel för företag och organisationer i snabb förändring, eller som behöver akut hjälp. Det är också till fördel för den som inte vill fastna inom ett och samma företag, utan som vill röra sig fritt över ett större fält av arbetsmarknaden. Ett sätt att arbeta för den som vill vara problemlösaren som löser sin uppgift och sen seglar vidare till nästa hamn där hen behövs.

Spartips för företagare

17 mar 2020

Som företagare som sköter sin egen ekonomi, fungerar den i stort ungefär som den egna privatekonomin, så länge den inte är stor och omfattande. Ekonomin i ett stort företag, fungera även ungefär som privatekonomin, bara det att man har många fler inkomster, fler konton för resurserna som strömmar in och ut.

Men principerna är ungefär de samma; det som strömmar in i form av intäkter, ska vara större än det strömmar ut. Det vill säga de resurser som måste täcka utgifterna. Endast då har man en god ekonomi.

Sparande är viktig för alla ekonomier

Precis som sparande är viktigt för privatekonomin, är sparande mycket viktig för företag. Utan ett större sparkapital har man inga resurser att tillgå, vid oförutsedda händelser. Och precis som vid den privata ekonomin kan det vara svårt att stå emot frestelsen att hänge sig åt köpfest när man har större tillgångar; alltså när inkomsterna är bra mycket större än utgifterna. Trots frestelsen att göra av med sina pengar, bör man alltid spara mer än hälften av de tillgångar som man har tillgång till. 

Vilket sparande är bäst?

Alla vet att bankerna inte längre är till för sparare. Det gäller även för företag som är intresserde av ett eget sparande. Det är ingen mening med att spara på annat sätt än där man mer eller mindre är garanterad hög avkastning. Höga avkastningar får man antingen vid företagsförvärv eller i investeringar i fastigheter, aktier och fonder. Den som är klok bryter ner sitt sparande i olika former men med hänsyn till de medel som ger högst avkastning. Rent statistiskt och sett under tid är investeringar gjorda i aktier och fastigheter bland de allra mest lönsamma.

För företag är förvärv bäst investering

Det vore ju lite märkligt om ett företag satsar på något annat än det egna företagandet. Därför kan företagsförvärv vara bland det bästa att investera sina pengar i. Alla vinster går ju då till det egna bolaget. Men det är samtidigt viktigt att man inte mjölkar ur företaget intill existensminimum.  Vilket man ser på en del håll. Så snart ett företag har svalts och ingått i en koncern, ser man hur de läggs ner. Men är man som företagare klok i sin investering, ser man däremot till så att förvärvet kan blomstra och inbringa ännu mer avkastning till den som har gjort förvärvet. För privat sparande är fonder, aktier eller fastighetsinvesteringar bäst. Kan man då hitta fastighetsfond för sin privata investering är det bland det bästa. Här kan du läsa mer om aktier, fonder och fastighetsfonder på: https://www.kapitalförvaltning.biz

Med en kontorsanpassning kan ni få drömlokalerna

8 mar 2020

Fungerar inte er lokal som ni vill? Skulle ni kunna nyttja ytan bättre? Känns den instängd och behöver mera ljus? Det finns företag som bara jobbar med kontorsanpassning i Stockholm.

Kanske funkar inte den öppna kontorslösningen riktigt för er. Eller så inspireras ni av varandra och vill sitta tillsammans i ett stort rum men kontoret ni nu har är uppdelat i flera rum. Ni trivs på er nuvarande adress och vill inte flytta. Bara tanken att ge sig ut och leta efter ny lokal tar emot. Då kanske det bästa för er är att bygga om lokalen så att den passar er verksamhet och det sätt som ni arbetar på. Det finns byggföretag som är specialiserade på kontorsanpassning i exempelvis Stockholm.

Gemensamma ytor som kök, toaletter och konferensrum bör vara optimala

Det brukar nästan alltid gå att anpassa lokalen så att den fungerar optimalt med den verksamhet som bedrivs i den. Har man från början en öppen lokal brukar det vara ganska så lätt att bygga avdelande väggar. Vill man ha en mer ljus och öppen känsla bygger man väggar av glas. Det finns också flyttbara väggar om man vill ha förändring lite oftare. I en kontorslokal som i stället ska öppnas upp måste man också ta hänsyn till bärande väggar och kanske förstärka bärande strukturer.

Även gemensamma ytor som kök, mötesrum och toaletter behöver fungera, annars så trivs man inte på sin arbetsplats. Det ger också ett trist intryck för de kunder och samarbetspartners som kommer på besök om dessa utrymmen inte fungerar. Det är också viktigt att eventuella konferenslokaler är anpassade optimalt och är ljudisolerade och funkar med den teknik som används.

Arbeta fram en plan tillsammans med arkitekt och byggföretag

En lokal som tidigare inte har varit kontor måste man först ansöka om bygglov för att få ändra. Då man ska bygga om ett kontor är det bra att ta hjälp av en arkitekt och kanske även en inredningsdesigner. De flesta byggföretag som arbetar med kontorsanpassning brukar samarbeta med olika arkitekter men man kan också själv hitta en arkitekt. Tillsammans med byggföretaget och arkitekten diskuterar man ombyggnationen och kommer fram till en funktionell plan. Det kan vara bra om alla medarbetare på kontoret skriver ner vad som är viktigast för dem så kan man ta med det i utformningen. Byggföretaget skickar sedan en offert på vad kontorsanpassningen kommer att kosta. Vi rekommenderar att läsa vidare på den här hemsidan: https://incbygg.se/

Våga visa vem ni är med ert visitkort men gå inte vilse i designhysterin

29 feb 2020

Vill ni ge ett gott intryck? Få kontakt och bli ihågkomna? Visitkort delas ofta ut vid de tillfällen då man inte hinner prata. Man kan beställa proffsiga och snygga visitkort i Stockholm.

Visitkort kan vara en viktig del i ens marknadsföring om man är företagare. Men även privatpersoner slänger sig med visitkort. Det är därför bra att fundera över meningen med visitkortet och vem man vänder sig till innan man låter dem tryckas. Annars kan det vara lätt att gå loss med favoritfärg och för en själv vackra logotyper. Det kan vara rätt, men kanske inte alltid. Ska trycksaken användas i marknadsföring är det viktigt att den motsvarar det intryck som man vill ge.

En man i kostym visar upp sin visitkort

Det finns en tanke med att ett företag har en grafisk profil

Texten på kortet måste vara tydlig och läsbar och storleken funktionell. Inte för litet då det lätt försvinner i mängden men ej heller för stort. Det är bra om visitkortet passar i samma fack som de övriga. Anledningen till att de flesta företag har en grafisk profil och använder sig av den i alla sammanhang är att den ger igenkänning. Med hjälp av visuella markörer kan kunderna blixtsnabbt avkoda vem som är avsändaren och istället fokusera på budskapet. Att låta visitkortet ha samma känsla som hemsidan gör det lättare för människor att veta att de hittat rätt. Men man får och bör också försöka visa lite av sin personlighet som företagare. Detta kan framförallt löna sig om man är egenföretagare. Vi människor reagerar oerhört positiv på mänsklighet. Till skillnad från affärsfloskler är det något vi kan knyta an och relatera till. Så det kan var en god idé att förse sitt visitkort med en personlig logotyp som symboliserar en som person. Att våga sticka ut lite.

Välj ett tryckeri som kan köra alla slags trycksaker till företaget

När man vänder sig till ett tryckeri ska man höra sig för vilka andra möjligheter de har. Kan de också trycka exempelvis brevpapper, kuvert, foldrar osv. med samma profil som man vill ha på visitkortet? Detta kan var bra om man nu vill hålla fast vid företagets profil och slippa gå till andra tryckerier. Då kommer helhetsintrycket som man vill förmedla med sina trycksaker att bestå. Det finns till exempel flera tryckerier som gör visitkort i Stockholm och som kan erbjuda flera andra tryckeriprodukter under samma tak.

Effektiva intervjufrågor till chefsrekrytering

28 feb 2020

Att anställa personal är alltid en viktig handling men det kan vara ännu viktigare att veta hur man ska agera när man ska rekrytera en chef. Rätt frågor och rätt tillvägagångssätt kan avgöra.

En chef är någon som inte enbart ska vara noggrann med sitt eget arbetsutförande utan även är ansvarig för hur personalen sköter sina arbetsuppgifter. I chefsrollen behöver man därför kunna inte enbart de hårda värdena men också de mjuka. Att kunna motivera och samtidigt ställa krav på sin personal och dessutom vara personalens språkrör mot högre chefer och eventuella kunder, är en attack från många fronter. När man ska anställa en chef så är det därför viktigt att man vet vad man ska leta efter och även att man kommer åt svaren på hur personen kommer reagera och agera vid olika situationer som kommer uppstå med personalen. Det kan man få hjälp med genom en rekryteringsfirma som jobbar med chefsrekrytering. Genom att sätta scenarier och fråga hur man skulle lösa situationen så kan man få en aning om hur det kan komma se ut på riktigt. Det finns även tester som man kan göra via en rekryteringsfirma där viktiga frågor lindas in bland mindre viktiga, för att få fram den sanna bilden på så sätt.

Retorik och agerande

När man gör en intervju med en arbetssökande, vilken roll de än ska fylla, så kan man med enkla medel prova hur personen kommer agera framöver. Enkla saker som att sätta sig på en högre stol, inte se den sökande i ögonen, låta början på mötet bli försenat och så vidare, kan ge indikationer på olika personlighetsdrag som om man är lättirriterad, lättstressad, har kort stubin och så vidare. Ofta tänker den sökande endast på agerande under själva intervjun och glömmer att småpratat och hur man agerar före och efter intervjun, kan vara det som faktiskt avgör.

Skriva en bra jobbannons

Redan när man annonserar ut en tjänst så kan man sålla bort de oönskade, men inte på det självklara sättet. Genom att inte enbart skriva in det som man söker utan även skriva in lite mer utfyllnad som hur personen ska vara och begära ett personligt brev, så kan man få mer information än vad den sökande är medveten om. När man får ansökningarna så kan man också redan där sålla bort de som man inte känner passar. Att ha en rolig mailadress kan vara kul privat men det kommer troligen inte ge chans till en chefsposition. 

Satsa på catering till kickoffen i Stockholm

28 jan 2020

Att vara en god ledare innebär ju en mängd saker. Organisationsförmåga, att kunna delegera rätt jobb till rätt person, att ha ett rättvisetänk, att kunna stå upp för sina val och fullfölja dem, att kunna vara ödmjuk vid rätt tillfällen – ja, listan kan göras hur lång som helst. Få skulle väl kanske säga att de har en chef som lever upp till alla dessa ädla mål, men många chefer gör så gott de kan, vilket i många fall kan vara gott nog.

Att chefen ska vara snäll och bjussig är det väl egentligen ingen som förväntar sig, men en personalgrupp vill ändå då och då känna sig uppmärksammad och kanske till och med en smula bortskämd, hur proffsig och självgående den än är. Som chef har du ett gyllene tillfälle att visa din personalgrupp uppskattning vid den årliga kickoffen efter sommaren.

Skapa förtroende och sammanhållning

En kickoff ska vara lite av ett äventyr och inte bara en trött återsamling efter semestern. Sanningen är ju att efter sommaren kommer de flesta anställda, och säkert också du själv, tillbaka till arbetsplatsen som vilsna höns som i stort sett glömt vad de jobbar med. Efter fyra eller fem veckors ledighet är det svårt att förklara för sig själv varför man egentligen jobbar över huvud taget. Det är då du som chef måste kliva in och återupprätta gnistan, sammanhållningen och arbetsmoralen som du vet finns där inne någonstans.

Att resa iväg tillsammans är en utmärkt idé, om budgeten tillåter. Många personalgrupper väljer att ta en tripp till Stockholm, ha en liten konferens, kanske en femkamp på Gröna Lund och sedan avsluta med en riktig fest i en hyrd lokal. Det blir som ett litet äventyr som garanterat svetsar ihop gruppen. De anställda har tid att landa i jobbet tillsammans och du får en chans att umgås med dem och känna dem på pulsen.

Hyr en bra festlokal

Det finns gott om fina festlokaler i Stockholm. Münchenbryggeriet, Haga Forum och Operaterassen är några kända exempel men lokaler finns i alla storlekar över hela stan. Här finns möjlighet att både ha konferens och att sedan inta en festmiddag med catering. Många cateringfirmor i Stockholm specialiserar sig på festmat till större sällskap och kan leverera och hämta mat långt in på småtimmarna. Till festlokalerna hör oftast även en scen med tillhörande ljudsystem, vilket gör det enkelt att hyra in ett band, en DJ eller varför inte en ståuppkomiker?

Fördelar med catering

Att hyra catering gör festen smidig och lyxig. Det går bra att beställa välkomponerade menyer med tre rätter, men du kan också satsa på att beställa in en smarrig buffé. Matens levereras av proffsig serveringspersonal som även kan stanna kvar som kypare eller barpersonal. När maten kommer är den nylagad och varm och upplagd på serveringsfat. Tallrikar, glas, bestick och alla andra tillbehör tillhandahålls också av cateringfirman. Allt ni behöver göra är att sätta er ner och njuta. Vi kan rekommendera Cicada.

Glada dagar i Stockholm

Vår vackra huvudstad visar upp sig från sin allra bästa sida i sensommardagarna efter semestern. Det är fortfarande varmt och stan är full av nöjen. Efter en lyckad fest med catering och underhållning kan du och personalgruppen dansa vidare i Stockholmsnatten och känna hur arbetsglädjen och sammanhållningen är tillbaka. En produktiv höst väntar.

När du behöver tryckt marknadsföring

17 jan 2020

Är det dags för marknadsföring i ditt företag? Hur har du tänkt dig din marknadsföringsstrategi? Du vet väl om att företaget behöver synas både på de möten som sker i verkligen livet (IRL) och i den digitala världen? Det ena behöver ju inte utesluta det andra. Båda är lika viktiga och bör ske så snart som möjligt.

De flesta möten börjar oftast med att man har sett ett företags logga och monter på en branschmässa. Det är oftast det första mötet med ett nytt företag. Därför gäller det att det första mötet blir så positivt som möjligt. Så hur går man till väga för att just det första mötet ska bli så attraktivt som möjlligt?

Monter vid mässa

Oftast behöver man ju ha en monter som ramar in det första mötet med sina kunder. Då bör man ha en rollup, mässvägg, affischer, visitkort, foldrar eller en beachflagga (beroende på om den sker utomhus). En monter är ju det allra viktigste för att kunna ge en plats där man kan göra reklam och göra det möjligt för företaget att synas på platsen, bland alla andra företag som finns där.

Broschyr vid kundmöten

En broschyr med presentation av företaget och de tjänster och produkter som erbjuds är ju viktig för att kunderna ska kunna ta del av utbudet och få fundera i lugn och ro. En broschyr ger ju möjligheten för kunderna att i lugn och ro, på plats, bekanta sig både med företaget och vad man står för och kunna bläddra igenom det man vill ha sagt. Har man dessutom ett samtal med någon som representerar företaget får kunderna mer information och ofta ett ansikte som de kan minnas från företaget.

Katalog för presentation

En katalog gör det ännu mer möjligt för en kund att kunna bläddra bland alla tjänster och produkter som man erbjuder. Särskilt viktigt är ju detta om man arbetar inom detaljhandel. Då kan man behöva bekanta sig med det produktutbud som man har. Kanske de funderar på om dott företag har just den produkt som de behöver. Har du det, så kommer de antagligen att spara katalogen och återkomma till ditt företag. Kommer de ihåg företagets namn så är ju halva försäljningen inne. Om du sedan inte råkar ha den produkt som de behöver just då, men har andra produkter som de är intresserade av, så kommer de ändå att återkomma till dig för att de fick ett positivt intryck och minne av ditt företag. Läs mer om tryckta produkter på: atta45.se

Hur hanterar du som ledare en våldtäkt på en anställd?

9 jan 2020

Det ofattbara kan inträffa och det kan drabba någon som står en nära. Våld finns överallt i vårt samhälle och som ledare inom ett företag så kan man också ställas inför den prekära situationen att någon av de anställda har blivit utsatt för något fruktansvärt brott. Hur skulle du agera om en anställd blivit våldtagen? Hur ska man agera och finns det några saker som man bör undvika?

Våldtäkter sker i en större omfattning än vad många verkar tro. Många tänker sig en våldtäkt enbart som ett överfall utomhus där mörkret ger gärningsmannen skydd. Det gör att man också har svårt att ta till sig hur många våldtäkter som de facto sker - och anmäls - i Sverige. År 2018 anmäldes så mycket som 7960 våldtäkter. De flesta av dessa sker i det egna hemmet eller av någon som man känner sedan tidigare.

Det är fruktansvärt. Dels så brottet i sig ett av de mest förnedrande brott som finns, dels så handlar det också om ett svek av någon som man litar på och känner. Man ska även tillägga att det finns ett stort mörkertal. En våldtäkt som anmäls förs in i statistiken och blir därmed konkret och greppbar; den våldtäkt som inte anmäls hamnar i mörkret och där finns det nästan ett gigantiskt antal exempel. Något som bevisas av Me-Too där många kvinnor - både anonymt och under eget namn - valde att ta bladet från munnen.

Som ledare då; hur gör man? Det finns verkligen ingen given mall att följa. Alla reagerar olika på ett sådant trauma som en våldtäkt innebär. Den rätta lösningen är att du ska visa att du är ett stöd.

advokat pratar med fängslad man

Var ett stöd och visa att du finns där

Du som ledare måste visa att du finns där för din anställde. Du måste ge tid och du ska under inga som helst omständigheter börja ställa krav på att den anställda ska återkomma till jobbet. Detta sker då tiden är mogen och då - vi utgår från att det är en kvinna - hon känner att hon klarar av att arbeta igen. Väl tillbaka i arbete så kommer en tuff period att vänta. Vissa dagar kommer att gå bra - andra dagar kommer att vara sämre. Var förstående kring detta.

Det finns en balansgång i att ge arbetsuppgifter i samband med en våldtäkt. Ska man vara snäll som chef och ge enklare uppgifter, mer tid och vara snällare än vad man är mot andra? Vissa offer kan, tvärtemot detta, behöva jobbet som en slags ventil för att glömma, tänka på annat och för att rensa huvudet. Det är olika från person till person. Hitta en balans och försök att få till stånd olika möten - om hon vill - där ni tar myrsteg fram till en arbetsroll och arbetsbelastning som passar.

Andra i arbetsgruppen då? Ska dessa informeras om det som skett? Ja, om kvinnan vill. Inte annars. Du ska inte hålla på och ge en massa information kring en våldtäkt och du ska heller inte vara någon typ av central för skvaller och spekulationer.

I din mening - och det du ska förmedla - är att den anställde är sjukskriven och att detta är något som kan ta tid. Då hon väl börjar arbeta så kan du, ifall någon ifrågasätter arbetsbelastning eller sådant, ge besked om att detta inte rör den som frågar. Du ska skydda din anställde och skapa en trygg, säker och välkomnande miljö för henne att arbeta i.

Här kan du hitta mer information om detta ämne.

Aktivitetstips för en lyckad kickoff

22 dec 2019

Kickoff är populärt bland både stora och små företag. Det skapar teamkänsla och bättre samanhållning. Nedan följer våra fem bästa aktivitetstips för en lyckad kickoff. 

Femkamp 

Klassikern femkamp tycks aldrig gå ur tiden och det är minst sagt både en uppskattad och rolig aktivitet i samband med en kickoff. Flera av Sveriges nöjesfält anordnar femkamper av olika slag för den som vill köpa ett färdigt paket men givetvis kan man lika väl sätta ihop sin egen. Bara fantasin sätter gränserna men om idétorkan är ett faktum så är dragkamp, pilkastning och spiktävling några vanliga grenar som man kan använda sig av. 

Gå en drejkurs 

Att skapa och arbeta med händerna ger en bra effekt för kreativiteten. Att dreja är dessutom väldigt roligt och passar utmärkt som en kickoffaktivitet för ett lite mindre sällskap. Man får en lugn och trevlig stund tillsammans och kan fokusera på helt andra saker samt koppla bort jobbet helt och hållet för ett tag. Kanske kan dom vackra och nyskapade alstren pryda kontoret som en påminnelse om aktiviteten? 

Ge er ut på tur 

Håller ni till på en konferensanläggning med närhet till naturen? I så fall är det ett ypperligt tillfälle att tillsammans gå ut på tur. Det är både avkopplande och inspirerande och kan bjuda på fler saker än man kanske tror. Friskluft och nya miljöer är även det något som kan sätta fart på kreativiteten och dessutom finns utrymme till uppdrag och spännande aktiviteter efter vägen. 

Kanske bygger ni ett vindskydd tillsammans, lagar mat över öppen eld eller ordnar en turnering med luftgevär. Naturen är en fantastisk plats oavsett om man befinner sig i norr eller söder och man behöver inte göra det hela så avancerat. Att gå på tur är en perfekt halvdagsaktivitet för den som vill hinna med föreläsningar eller annat också. 

Laga mat tillsammans 

En matlagningskurs är en annan trevlig och sammansvetsande aktivitet som är både populär och vanlig vid kickoff. Har man ett stort företag som abonnerat en hel restaurang kanske det finns möjlighet att tillsammans med en kock själva laga maten. Vissa restauranger erbjuder detta och kan vara något att kolla upp för den som är intresserad. Det finns även färdiga matlagningskurser att köpa där man också leds av en professionell kock. 

Är man ett mindre sällskap med en mindre budget kan man alltid hålla till hemma hos någon av deltagarna – förslagsvis den med störst kök. Att laga mat ihop och sedan njuta av måltiden tillsammans ger utrymme för både samarbeten och många intressanta samtal. 

Hyr en dansinstruktör

Vårt sista aktivitetstips för en lyckad kickoff är att hyra in en dansinstruktör för en fartfylld dansklass. Dans frigör mängder av endorfiner och ger ett tillfälle för både glädje och motion. Även den som saknar både erfarenhet och taktkänsla kan delta i ett danspass och man väljer själv om man vill dansa enskilt eller i par. 

Hjälp att få i ärendehanteringsystem

10 dec 2019

Ett avancerat ärendehanteringssystem kan man behöva om man på företaget har en kundsupport av något slag. Har man många kunder som ringer om olika saker, så kan man behöva ett system som gör det möjligt för en själv som ska betjäna dem att prioritera de viktigaste ärendena, kunna avsluta dem som man inte behöver återkomma till och kunna avlägsna de som inte är relevanta alls. 

Det finns alltid en och annan tokig kund som ringer och uppehåller ett samtal i telefon och som inte har något riktigt ärende. Många tidningsredaktioner har också en och annan rättshaverist som vill att deras sak ska bli omskrivet. Det är ofta människor och journalisterna lär sig deras namn och nummer – så att de inte låter sig luras av just det; en rättshaverist som egentligen bara är där för att förstöra arbetet för journalisterna.

Upprätta ett system för ärendehantering

Nu är det varken tokiga människor eller rättshaverister som man som kundservice eller kundtjänst behöver styra bort, utan riktiga kunder som behöver få sina ärenden hanterade på rätta sättet som ska få sina ärenden hanterade på rätt sätt. Till det kan man behöva en hjälp så att man rätt kan prioritera de ärenden som är viktigast, och sedan tar dem i tur och ordning efter vissa kriterier som gäller för viktiga och värdefulla kunder och sedan tar de minsta och kanske inte så viktiga kunderna sist i mån av tid. Vissa system är alltså datorberoende, medan andra är anpassade för mobil, allt för att underlätta för den som ska använda systemet.

Automatiserade system sållar bort oviktigheter

Ibland kan man behöva hjälp av en robot. I söksystemet som Google har, är skapat av robotar. Aktehandeln styrs av robotar, alltmer av den information som man får, är styrt av robotar. På liknande sätt kan även ett ärendehanteringssystem styras och hjälpa oss med hjälp av robotar. Ibland kan man ha en så pass stor arbetsbörda att man inte hinner styra upp prioriteringar och vilka ärenden som är viktigare än andra. Då kan man få en objektiv bedömning av en robot som styr upp och prioriterar ärenden efter givna kriterier. 

Bli påmind om sådant som är lätt att glömma

Har man lätt att glömma viktiga saker som ska göras, så kan man behöva bli påmind om sådant som är viktigt att inte glömma. Då kan samma slags ärendehanteringssystem se till att påminna en om det som inte ska glömmas bort.

Så kan man sköta offerter

27 nov 2019

Arbetar du med offert och offerthantering? Är det så att man ska komma in med anbud, i ett anbudsförfarande, är det mycket viktigt att offerten är utformad så att den gott och väl kan konkurrera med konkurrenterna vad gäller pris, tjänstebeskrivning, Rot-beräkningar eller annan dokumentation. Ibland kan man behöva lägga in bilder, skisser och liknande för att mottagaren ska vilja ge en uppdraget. Då kan man använda sig av ett användbart offerthanteringssystem.

Det är ett digitalt system där man kan lägga in alla de olika funktioner som man kan behöva när man sänder mottagare offerter. Det är då viktigt att man kan använda sig av ett datorprogram som mottagaren lätt kan öppna och till exempel redan i sin mobil kan få rätt slags uppfattning om vad offerten innehåller och innebär för kunden.

Digital offerthantering gör åtkomsten möjlig

Offerthanteringsprogram som kallas Hantverksdata

Istället för att behöva vänta på snigelposten kan ett digitalt system göra åtkomsten till offerterna omedelbara. Så snart som offerterna är klara, med tillhörande dokumentation kan mottagaren ta ställning till offerterna. Är det då något som behöver tilläggas, eller dras från, så kan man göra om offerterna och mottagaren får de ändringar i offerten som de vill ha och behöver.

Använd lätt och användbart affärssystem

Det finns lätta och praktiska affärssystem som alla i företaget kan använda sig av. Har man till exempel många hantverkare, som kör runt till olika platser och arbetar utomhus, går det inte att de ska behöva stora och otympliga datorer för att kunna lägga in sin egen tidrapportering. De kanske behöver kunna göra uppdateringar av sin tidrapport enkelt i mobilen, eller i sin iPad. Då måste det finnas tidrapportering, offerthantering, dokumenthantering och affärssystem som kan användas direkt på plats, när de är utomhus, när de är i järn- eller färghandeln, när de kör bil eller bara annars sitter i sin bil.

Viktigt alla använder samma affärssystem

Är det då många i företaget, som kanske arbetar med samma projekt, och alla ska rapportera in sin tidåtgång, eller utgifter kopplade till samma projekt, är det viktigt att alla får åtgång till samma affärssystem. Det som är viktigt är att samma affärssystem uppdateras, är lika åtkomligt för alla iblandade och att alla ser varandras information. Skulle man vilja att endast en, till exempel chefen eller projektledaren ser informationen kan man ändra inställningar så att det endast är den en enda som kan se och har tillgång till den informationen. 

Löneadministratör i Stockholm | Stor fördel för litet företag

23 nov 2019

För en mindre firma med några få anställda finns det många fördelar, inte minst i Stockholm, med att anlita en extern löneadministratör.

Att ta hand om ekonomin kan vara betungande för den som driver en mindre firma. Medan stora företag i de flesta fall har de ekonomiska muskler som krävs för att själva kunna anställa personal, är det för mindre firmor oftast den som driver firman som också tar hand om ekonomin. Och det kan ta tid, för man ska dels ta hand om att upprätta offerter, fakturera, bokföra och ta hand om lönehanteringen.

Att ta hand om lönerna själv kan vara vanskligt, särskilt om ekonomi inte är det man är bäst på. Blir det fel i något fall är det lätt att det uppstår en konflikt med den anställde som berörs, något som kan skapa stora problem i de fall man verkligen har hittat någon som hjälper företaget att växa och bli konkurrenskraftiga. Dessutom tar lönehantering tid och kräver att man både kollar och dubbelkollar alla uppgifter innan man kan vara säker på att man gjort rätt.

Två stressade företagare i Stockholm

Stressigt för företagare i Stockholm

Att driva ett företag i Stockholm kommer med sina alldeles egna utmaningar. Konkurrensen är större och tempot högre. Som företagare förväntas du leverera din produkt eller din tjänst på utsatt tid, vilket för det mesta är väldigt snabbt. Av de tusentals företag som varje år registreras hos Skatteverket är det många som inte överlever ens det första året.

Att bedriva sin kärnverksamhet är med andra ord arbete nog för en nybliven företagare, och att ovanpå detta ta hand om ekonomin kan göra vem som helst utbränd. Med stressen ökar också risken för att begå misstag med lönerna eller med bokföringen, vilket skapar stora problem i det långa loppet. Därför är det bästa, för ett företag i Stockholm som inte kan ha egna ekonomiansvariga, att ta hjälp med lönerna av en extern löneadministratör.

Vad gör en löneadministratör?

En löneadministratör är helt enkelt en firma som tar emot information från dig om de anställda och hanterar allt kring deras löner, det vill säga skatter, arbetsgivaravgifter, semesterersättning, avdrag för sjukfrånvaro och så vidare. De kan även ta hand om sjukanmälan och annan frånvaro direkt, även om det är vanligare att detta sköts inom företaget med tanke på verksamhetsplaneringen.

Med en löneadministratör kan du koncentrera dig på att driva ditt företag, och kanske lyckas du tillsammans med dina anställda ta företaget till en nivå där du har råd att anlita en egen ekonomiansvarig!

När du behöver en säkerhetskonstult

13 nov 2019

När kan man behöva en säkerhetskonsult? Det kanske inte är så många som tänker på sådant om man inte har varit med om obehagliga incidenter. Men den som en gång har varit med om att bli reellt hotad någon gång, har stort behov av att få hjälp. Polisen är överbelastad av arbete och hinner inte med det förebyggande arbetet; att arbeta för att något inte ska hända. De kan agera först när det har hänt. Och då är det oftast för sent. Då är skadan redan skedd. Så därför kan man agera proaktivt och se över sin säkerhet innan det hemska sker.

Det man börjar med är att en säkerhetskonsult gör en säkerhetsbedömning. Vilket är hotet? Vad kan hända? Hur kan man arbeta förebyggande? Och viktigast av allt; vad gör man om det händer? Genom att förbereda sig, så kan man minimera skadorna. Om vi leker med tanken att någon skulle komma in på företaget och börja skjuta vilt omkring sig – vad gör man då? Har man innan det, arbetat förebyggande och framför allt förberett sig mentalt för ett sådant scenario, drabbas man inte av panik och blir lamslagen.

Det går att förbereda sig på många sätt

Om man innan det händer, förbereder sig, så kan man minimera skadorna effektivt. Man kan inrätta ett skyddsrum, dit personal kan barrikardera sig. Det kan vara ett rum utan fönster och med en skottsäker dörr. Om personalen kan ta sig snabbt till ett sådant rum och därifrån ringa polisen så blir verkningen lika med noll. Man kan träna på att skydda sig, ta skydd, inrätta en knapp som går direkt till säkerhetsvakter, till exempel. Man kan även ha säkerhetsdörrar, som man måste gå genom och ha behörighet för att ta sig genom. Och det med skottsäkra dörrar och fönster, till exempel.

Om man behöver skydd

Skulle man upptäcka ett verkligt hot mot företaget, kan man postera ut säkerhetsvakter som vet hur de ska ingripa ifall något händer. De kan patrullera på dagarna när personal finns på plats. Man kan ha livvakter som skyddar särskilt utsatta personer och deras familjemedlemmar. Man kan till och med utbilda personalen vad de ska göra om något händer. De kanske kan lära sig viktig personsäkerhet, hur de kan skydda sig själva om någon skulle angripa dem. Här finns det mycket man kan göra proaktivt. Man kan även behöva skydda företaget för angrepp på internet, med särskilda säkerhetsprodukter som man installerar på datorer. Och mycket mera. Här kan du läsa mer om vad en säkerhetskonsult kan göra, på: 2secure.se.

Säljarna själva motorerna i företag

22 okt 2019

Visste du att de flesta företag som idag blomstrar inte skulle existera utan sina säljare? När vi har gått över från att vara ett arbetarsamhälle (från bondesamhället, via industrialieringen) till ett tjänstesamhälle, är det säljararna som gör att företagen kan sälja sina tjänster. Säg att du säljer tjänster som försäkringsagent. Om inte du har en kår med säljare som kan sälja dina tjänster som försäkringsagent, och bokar in besök hos nya kunder, kommer du att komma till en punkt när du inte har fler kunder. Har du ett team med duktiga säljare kan du i stället få många nya kunder.

Alla företag som vill växa behöver ett team med säljare som tar företaget till nästa steg. De fungerar oftast som motorer för företaget. Som företagsledare, ägare eller VD bör du lära dig processen som krävs för en rekrytering säljare. När du väl har lärt dig vad som krävs för att få duktiga säljare att jobba för dig, kan du räkna med tillväxt.

Anlita rekryteringsbyrå för anställning

Tills man har lärt sig vad som krävs för att lyckas knyta till sig duktiga säljare kan man behöva anlita en rekryteringsbyrå. En rekryteringsbyrå har ju detta som sin profession; att veta vad som driver en duktig säljare. Och, det är inte bara lönen, bonusen eller pengarna, utan ibland är det produkten som ska säljas som kan vara lockande för en säljare. Ibland kan det vara namnet (brand) eller varumärket som lockar. Många säljare vill ha ett känt varumärke att sälja. Och är det inte ett välkänt varumärke som kan sälja, så vill säljarna kanske ha en riktigt bra produkt att sälja för att vilja hoppa på tåget. Detta varierar ju från person till person, men ibland kan många säljare drivas en och samma sak.

En rekryteringsbyrå kan locka rätt säljare

Får man bara tag i rätt rekryterare så kan man locka till sig rätt säljare. Att genomföra en rekrytering från ax till limpa är idag en ganska så omständlig process. Har man inte gjort det förut, eller har någon övernaturlig förmåga att se vad folk går för, så kan det vara mycket svårt att göra detta på egen hand. När man annonserar om en ledig tjänst kan man få över 200 sökande, särskilt i storstadsregionerna, Stockholm Malmö eller Göteborg. Att hantera över 200 sökanden, läsa deras personliga ansökningar, CV och göra urval kan vara mycket svårt. Då är det lättare att anlita en rekryteringsbyrå istället.

← Äldre inlägg

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.